Pośród wielu miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze sztuki