Ogromne znaczenie ma wybranie dobrej szkoły średniej. Zawód wyuczony w przyszłości ma być ich